Smart Home

IoT Fördelar

  • Individuell mätning för varje kran (IMD)
  • Ett tappvattensystem som kan styras helt av en app
  • Slå på eller av systemet när och var som helst för underhåll eller nödsituationer!
  • Systemet kan upptäcka droppande kranar, läckande rör och kopplingar, blockerade filter och andra underhållsproblem.
  • Mät 100 % av en byggnads vattenanvändning.
  • Mät 50 % av en byggnads totala energiförbrukning.
  • 3E kan optimera varmvattensystemet, ökar livslängden på varmvattenberedare och annan utrustning kopplad till tappvattensystemet
  • Optimering av vattensystemet och framtida infrastrukturplanering.
  • Datainsamling för maskininlärning och statistik med 3E intelligence™ och förbättring av systemeffektiviteten, inklusive pannor och kranar.

3E, streaming service of tap water

3E designar och tillverkar smarta plug-and-play-ventiler för tappvattensystem.

Genom att fylla och tömma rören när de används skapar vi världens mest hygieniska och energieffektiva dricksvattensystem. När inget vatten används pumpas det tillbaka till systemet, inget vatten går till spillo.

Hela systemet är uppkopplat online och går att styra via appen, se statistik, slå på och av individuella ledningar för service, sätt larm för temperaturer eller onaturlig användning.

Systemet kan detektera, mäta och lagra temperaturen och volymen för varje droppe vatten som förbrukas från varje enskild vattenkran. Således kan den visa detaljerad information om varje kran, lägenhet eller rum.