2016-08-28

Teknik

Intelligent tappvattensystem med 3eflow

Så här fungerar 3eflow för varmt vatten direkt. När du stänger vattenkranen efter att ha spolat varmvatten så pumpas det varma vattnet i rörledningen tillbaka till rörledningen för varmvattencirkulation eller varmvattenberedaren.

Nästa gång du öppnar vattenkranen så är rörledningen tom på vatten. Det fylls dock så snabbt att upplevelsen blir, varmt vatten direkt.

Proceduren upprepas varje gång en vattenkran öppnas eller stängs där 3eflows teknologi är installerad. Den boende får alltid vatten, sker ett strömavbrott fungerar tappvattensystemet som ett traditionellt system med fyllda rör.

Ingående komponenter i 3eflow

3eflow flödesventil installeras innan varje vattenkran i kök och badrum. Ett badrum eller en lägenhet kan även dela på en 3eflow flödesventil beroende på rördragning.

3eflow flödeskontroll och 3eflow pumpkontroll styr flöde och tömning av vattenledningarna och installeras i vattenfördelare invid varmvattencirkulation eller varmvattenberedare.

Varför installera 3eflow

3eflows teknologi ger fördelar och besparingar för alla parter, boende, fastighetsägare, byggare samt inte minst samhället.

  • Varmt vatten direkt
  • Lägre energiåtgång och vattenförbrukning
  • Ökad vattenskadesäkerhet
  • Minimerad legionellarisk
  • Enkel individuell mätning och debitering