2016-08-28

Installation

Smidig installation av 3eflow

3eflow installeras snabbt och enkelt och lämpar sig främst för installation vid nybygge av flerbostadshus eller villor samt vid stamrenoveringar i flerbostadshus.

3eflow integreras i valfritt tappvattensystem med PEX-rör och är oberoende av rörleverantör, uppvärmningsmetod eller märke på vattenkranen. Förutsättningen för installation av 3eflow är PEX-rör från vattenfördelare till vattenkranar i badrum och kök.

3eflow har tagits fram i samarbete med auktoriserade VVS-företag och följer branschreglerna Säker Vatten.

3eflow hot and cold

3eflow hot and cold

Figuren visar 3eflow installerat på både varmvatten och kallvatten. Rörledningarna fylls bara när vattenkranen är öppen.

(3eflow visar var vattenfördelaren är placerad med 3eflows teknologi integrerad)

3eflow only hot

3eflow only hot

Figuren visar 3eflow installerat endast på varmvatten. Rörledningen för kallvatten är då alltid fylld och rörledningen för varmvatten fylls bara när vattenkranen öppnas på varmt vatten. 3eflow installerat på varmvatten sparar mer pengar i energi och vatten än 3eflow på kallvatten och har snabbaste återbetalningstiden.

Eftersom varmvattenledningen är tom 98 procent av tiden och inte värmer upp kallvattenledningen minskar risken av legionellabakterier även i kallvattenledningen.

(3eflow visar var vattenfördelaren är placerad med 3eflows teknologi integrerad)

Varför installera 3eflow

3eflows teknologi ger fördelar och besparingar för alla parter, boende, fastighetsägare, byggare samt inte minst samhället.

  • Varmt vatten direkt
  • Lägre energiåtgång och vattenförbrukning
  • Ökad vattenskadesäkerhet
  • Minimerad legionellarisk
  • Enkel individuell mätning och debitering