3eflow får finansiering från Almi Invest

Almi Invest investerar i bolag med stor tillväxtpotential och skapar, med kompetens, kapital och nätverk, möjligheter för bolag att växa. Investeringar sker från såddfas till expansionsfas.

– Den här produkten har en stor potential och visar hur mycket som kan åstadkommas genom att addera intelligent teknik till befintliga system, säger Stefan Lundblom, Investment Manager Almi Invest.