3eflow blir Energimyndighetens nya portföljbolag

Energimyndigheten beviljade 3eFlow ett utvecklingslån på fyra miljoner kronor år 2014 för ett projekt som syftar till att utveckla färdigt företagets tappvattensystem, som innebär automatisk tömning och fyllning av vattenledningar.